Hvad du får ud af at være medlem

Der er mange gode grunde/fordele ved til at blive frivillig hjælper i ungdomsforeningen Fremtiden nr. 1. Som frivillig hjælper er du med til at give udsatte grupper positive oplevelser samtidig med at du udvikler du dine kompetencer, udvider dit netværk og får frivilligt arbejde på dit cv.

Kompetencer

Du er med til at udvikle, planlægge og arrangere og afholde vores Solskinsdage og udvælge hvem vi laver Solskinsdage for. Keywords er; projektledelse, velgørenhed, kommunikation

Netværk

Som frivillig hjælper bliver du en del af et netværk af engagerede unge med forskellige baggrunde, der alle finder glæde i at skabe solskinsdage. Vi er ved at tage uddannelser, få vores første voksenjob, ved at få børn eller på anden måde at starte livet som voksen. Vi kommer fra forskellige steder og har meget forskellige baggrunde, det giver perspektiv og vinkler på vores liv, det er et netværk der holder for livet.

Få frivilligt arbejde på cv’et

Hos mange arbejdsgivere giver det point at have frivilligt arbejde på dit cv, og de solskinsdage du er med til at give til udsatte grupper kan du anføre som frivilligt arbejde på dit cv. Dertil kommer erfaring som/med projektleder, webdesigner, bestyrelsesarbejde, foreninger og kommunikation.

Det forpligter at være frivillig hjælper

Det er vigtigt for de grupper vi hjælper, at de Solskinsdage vi arrangerer for dem bliver rigtig gode solskinsdage. Derfor forpligter du dig som frivillig hjælper til at deltage i 3-4 Solskinsdage pr. halvår og i foreningens møder hver 3. onsdag. Vi har forståelse for at livet nogle gange kræver andre prioriteringer, så eksamener, sygdom, børn eller arbejde kommer nogle gange før foreningen.

Som frivillig hjælper betaler du 150 kr pr halvår. Pengene går primært til slik og sodavand til møderne, samt til en årlig middag.

Sådan bliver du medlem

Kontakt formanden, Kathrine Rask Kragh Jørgensen, på for@fremtidenkbh.dk eller find os på Facebook

Kontakt

Er du interesseret i at vide mere om os eller at blive medlem? Så send en mail til os eller find os på Facebook.